Kompletné otvorenie gastro prevádzky na mieru! Zabezpečíme Vám poradenstvo, výber a zaškolenie profesionálneho personálu i zariadenie prevádzky spolu s vhodnými dodávateľmi. Zároveň vypracujeme všetky potrebné dokumenty, HACCP plán, zastrešíme PZS i splnenie požiadaviek všetkých úradov a kontrol. Vy sa môžete sústrediť na spokojných a usmiatych hostí.

HACCP
499
Obsah balíka:
vypracovanie kompletného HACCP
hygienický režim
plán prevádzky
overenie systému
dokumentácia
+ všetky potrebné kontroly a opatrenia
Viac info...

Vypracovanie kompletného HACCP

 • organizačná schéma, s uvedením požiadaviek a zodpovednosti pracovníkov
 • hygienický režim
 • sanitačný program
 • plán prevádzky
 • popis výrobkov a technologických postupov
 • určenie kritických kontrolných bodov
 • zavedenie systému kontroly
 • určenie nápravných opatrení
 • zavedenie dokumentácie
 • stanovenie overovacích postupov
 • overenie systému

Otvorenie prevádzky komplet na mieru

Kompletné otvorenie gastro prevádzky na mieru! Zabezpečíme Vám poradenstvo, výber a zaškolenie profesionálneho personálu i zariadenie prevádzky spolu s vhodnými dodávateľmi. Zároveň vypracujeme všetky potrebné dokumenty, HACCP plán, zastrešíme PZS i splnenie požiadaviek všetkých úradov a kontrol. Vy sa môžete sústrediť na spokojných a usmiatych hostí.

 • zabezpečenie projektu HACCP
 • zabezpečenie hygienických štandardov
 • odborné poradenstvo počas celého procesu
 • zabezpečenie a poradenstvo pri výbere gastrozariadenia
 • výber personálu a odborné zaškolenie

Prevádzky na mieru
999
Obsah balíka:
kompletné HACCP
hygienické štandardy
odborné poradenstvo
výber a zaškolenie personálu
výber gastrozariadení
Viac info...