Opäť Vás nevyplatil obchodný partner? Riešite otázky peňazí, majetku, dedičstva, či rôznych sporov? Zakladáte, meníte alebo rušíte svoju firmu? V týchto i ďalších zložitých situáciách sme na Vašej strane! Príďte sa poradiť a predídete tak možným problémovým situáciám v budúcnosti, výsledky hovoria za nás!

Založenie spoločnosti
199,-
Obsah balíka:
odborné poradenstvo
kompletná dokumentácia
podanie a prevzatie
Viac info...

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

 

 • odborné poradenstvo ohľadom založenia firmy
 • vyhotovenie kompletnej dokumentácie pre živnostenský úrad a obchodný register
 • ohlásenie voľných, viazaných, remeselných živností na príslušnom živnostenskom úrade
 • podanie a prevzatie súhlasu správcu dane na daňovom úrade
 • podanie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra SR

Zmena obchodnej spoločnosti

 

 • odborné poradenstvo ohľadom zmeny firmy
 • vyhotovenie kompletnej dokumentácie potrebnej pre zápis požadovaných zmien do obchodného registra
 • v prípade potreby ohlásenie voľných, viazaných, remeselných živností na príslušnom živnostenskom úrade
 • podanie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra SR

Založenie živnosti:

 • v rámci čoho sa klientovi zabezpečí ohlásenie voľných, viazaných, remeselných živností na príslušnom živnostenskom úrade

Zmena obchodnej spoločnosti
69
Obsah balíka:
odborné poradenstvo
vyhotovenie dokumentácie
podanie návrhu na zápis
ohlásenie živností
Viac info...

Zrušenie spoločnosti
dohodou
Obsah balíka:
odborné poradenstvo
vyhotovenie dokumentácie
výmaz spoločnosti
Viac info...

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným

 

 • odborné poradenstvo ohľadom spôsobov zrušenia obchodnej spoločnosti
 • vyhotovenie kompletnej dokumentácie pre zrušenie spoločnosti z úradnej moci tzv. “ex offo” a následný výmaz spoločnosti s ručením obmedzeným z obchodného registra

Zmluvy

 

 • vypracovanie zmlúv o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam a ďalších žiadostí v rámci katastrálneho konania
 • vypracovanie zmlúv v občianskych, obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch
 • kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zmluva o sprostredkovaní, zmluva o tichom spoločenstve a iné

Zmluvy
49
Obsah balíka:
vypracovanie zmluvy
rôzne typy zmlúv
Viac info...

Vymáhanie pohľadávok
dohodou
Obsah balíka:
odborné poradenstvo
mimosúdne a súdne vymáhanie
komplexná analýza
Viac info...

Vymáhanie pohľadávok

 

 • poskytnutie odborného poradenstva pri vymáhaní pohľadávok
 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok
 • poskytnutie komplexnej analýzy existujúcej pohľadávky a riešenia (postupu) vedúceho k zvýšeniu vymožiteľnosti pohľadávky

Konkurz

 

 • poskytnutie odborného poradenstva ohľadom konkurzného konania
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej k vyhláseniu konkurzu
 • vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a návrhu na povolenie oddĺženia
 • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva,
 • spracovanie podkladov a evidencia DPH, k cestnej dani,..
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňových priznaní k dani z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovým úradom, vybavovanie žiadosti, zastupovanie klienta pri daňovej kontrole,
 • audit
 • osobný bankrot

Konkurz
dohodou
Obsah balíka:
odborné poradenstvo
kompletná dokumentácia
vypracovanie návrhu
vedenie účtovníctva
spracovanie podkladov
ročná uzávierka
audit
osobný bankrot
komunikácia s úradmi
Viac info...

Predaj spoločností
dohodou
Obsah balíka:
ready made spoločnosti
dokumentácia
príprava materiálov
komunikácia s úradmi
Viac info...

Predaj spoločností

 

 • ready made spoločnosti na predaj
 • rôzne typy spoločností