Opäť Vás nevyplatil obchodný partner? Riešite otázky peňazí, majetku, dedičstva, či rôznych sporov? Zakladáte, meníte alebo rušíte svoju firmu? V týchto i ďalších zložitých situáciách sme na Vašej strane! Príďte sa poradiť a predídete tak možným problémovým situáciám v budúcnosti, výsledky hovoria za nás!

*Kliknutím na služby prejdete na informácie o službe*

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

 

 • odborné poradenstvo ohľadom založenia firmy
 • vyhotovenie kompletnej dokumentácie pre živnostenský úrad a obchodný register
 • ohlásenie voľných, viazaných, remeselných živností na príslušnom živnostenskom úrade
 • podanie a prevzatie súhlasu správcu dane na daňovom úrade
 • podanie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra SR

Zmena obchodnej spoločnosti

 

 • odborné poradenstvo ohľadom zmeny firmy
 • vyhotovenie kompletnej dokumentácie potrebnej pre zápis požadovaných zmien do obchodného registra
 • v prípade potreby ohlásenie voľných, viazaných, remeselných živností na príslušnom živnostenskom úrade
 • podanie návrhu na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra SR
 • v rámci čoho sa klientovi zabezpečí ohlásenie voľných, viazaných, remeselných živností na príslušnom živnostenskom úrade

Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným

 

 • odborné poradenstvo ohľadom spôsobov zrušenia obchodnej spoločnosti
 • vyhotovenie kompletnej dokumentácie pre zrušenie spoločnosti z úradnej moci tzv. “ex offo” a následný výmaz spoločnosti s ručením obmedzeným z obchodného registra

Zmluvy

 

 • vypracovanie zmlúv o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam a ďalších žiadostí v rámci katastrálneho konania
 • vypracovanie zmlúv v občianskych, obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch
 • kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zmluva o sprostredkovaní, zmluva o tichom spoločenstve a iné

Vymáhanie pohľadávok

 

 • poskytnutie odborného poradenstva pri vymáhaní pohľadávok
 • mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok
 • poskytnutie komplexnej analýzy existujúcej pohľadávky a riešenia (postupu) vedúceho k zvýšeniu vymožiteľnosti pohľadávok

Konkurz

 

 • poskytnutie odborného poradenstva ohľadom konkurzného konania
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej k vyhláseniu konkurzu
 • vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a návrhu na povolenie oddĺženia
 • vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva,
 • spracovanie podkladov a evidencia DPH, k cestnej dani,..
 • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňových priznaní k dani z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovým úradom, vybavovanie žiadosti, zastupovanie klienta pri daňovej kontrole,
 • audit
 • osobný bankrot

Predaj spoločností

 

 • ready made spoločnosti na predaj
 • rôzne typy spoločností

AK MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY,

NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS

AK MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY,

NEVÁHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS